PUSKÁS TIVADAR
Művelődési, Műszaki – Tudományos Alapítvány

  Horgász utca 35-ös szám, Sepsiszentgyörgy, Kovászna megye, irányítószám: 520041
  +40267-313771
 

Alapítványunkat 1993-ban hoztuk létre a Puskás Tivadar Szakközépiskolában zajló oktató – nevelő, művelődési, tudományos, műszaki és sporttevékenységek támogatása céljából.

Az alapítvány Alapszabályzatát az iskola akkori munka és diákközössége az alapító ülésen fogadta el, az alapítvány működését, mint jogi személyt a Sepsiszentgyörgyi Bíróság a 30/PJ számú Polgári Határozattal engedélyezte a 28/PJ/1993 számú iratcsomó alapján.

Az alapítvány működését kiegészítő okiratokat módosítottuk, összhangba hozva a társaságok és az alapítványok működését szabályozó 26/2000 számú kormányrendelettel, amelyet a 246/2005 számú törvénnyel hagyták jóvá.

  • Az alapítvány Alapszabályzatában is rözített célkitűzések közül kiemelhetjük az alábbiakat:
  • Névadónk, Puskás Tivadar személyiségének megismerése, valamint a szerepének méltatása;
  • Iskolánk műszaki – anyagi alapjának fejlesztése;
  • Hazai és külföldi oktatási intézményekkel és hasonló szervezetekkel való
    együttműködés;
  • Az arra érdemes tanuló és pedagógusok anyagi és erkölcsi ösztönzése;
  • Sport, turisztikai és kultúrális tevékenységwek támogatása;
  • Felkészítők, szakképző, szakmai átképző és továbbképző tanfolyamok szervezése.

Az alapítvány célkitűzéseinek megvalósítása érdekében adományokból, támogatásokból, helyi, országos és nemzetközi pályázatokból származó jövedelmeket használ fel, valamint a törvény által előírt egyéb jövedelmeket.

Az alapítvány vezetője és irányítója a 7 tagó Igazgatótanács, amelyik biztosítja az alapítvány céljainak és célkitűzéseinek megvalósítását a Alapszabályzatban rögzített hatásköröket gyakorolva.

Az alapítvány vagyonát pénzeszközök és anyagi javak képezik, anyagi javak, amelyek adományokból és az alapítványi alapokból történő beszerzésekből származnak.

Az alapítványi javak állandó jeleggel az alapítvány tulajdonában maradnak, de átutalási szerződéssel meghatározott időre szóló használati joga van felette a Puskás Tivadar Szakközépiskolának.

Az alapítvány meghatározatlan időtartalommal működik és a törvény szerint vagy az Igazgatótanács tagjainak egyöntetű kérésére, bírosági határozattal szűnik meg.

Elnök: Kotta Ladislau

Pályázatok

Bethlen Gábor Alap