Mi a csökkentett látogatású oktatás?

A csökkentett látogatású líceumi oktatás a VIII.-os végzős tanulóknak szól, akiknek életkora meghaladta a 18 évet.
A törvény által meghatározott tanulmányok időtartalma a csökkentett óraszámú líceumban 5 év (IX-XIII osztály). A korábbi tanulmányokat (inasiskola,művészeti népiskola, szakiskola) elismerik, a tanügyi törvény értelmében egy vagy több líceumi osztálynak megfelelően.

A csökkentett óraszámú líceum, olyan okoktatási forma, amelynek fontossága, hasznossága és megvalósítási lehetősége a legújabb oktatási techológia fejleményekből ered és a munkaerő piaci követelményeinek. A csökkentett óraszámú látogatási oktatás modern, rugalmas oktatási folyamat.

Ez az oktatási forma a nappali tagozat tantervét követi. Az összes tantárgyat a tantervben meghatározott mennyiségben tanulmányozzák (kivéve a testnevelést). A nappali oktatástól eltérően az összes tantárgynál és tevékenységnél az oktatás időtartalma csökken, és az egyéni tanulmányok időtartama növekszik. Ez lehetővé teszi a tanulóknak a munkába való részleges vagy teljes beilleszkedését.

Társadalomtudományok

CNC
  • az oktatás elsődleges irányítása a társadalmi jelenségek saját dinamikájukban való észlelési és megértési képességének fejlesztése felé
  • egy komplex személyiség fejlődésének, a tények és a történelmi, gazdasági, szociológiai, pszichológiai jelenségek inter-, pluri-, transzdiszciplináris megközelítéséhez szükséges készségek kialakításának biztosítása
  • a kognitív ismeretek elsajátításának megkönnyítése úgy a humán tudományokban, mind az egzakt tudományokban
  • a változó világnak megfelelő aktív és felelős társadalmi magatartás kialakítása