Ce este învățământul cu frecvență redusă?

Liceul cu frecvență redusă se adresează absolvenților clasei a VIII-a, care au depășit vârsta de 18 ani.

Durata studiilor stabilită prin lege pentru liceul cu frecvență redusă este de 5 ani (clasele IX-XIII). Studiile efectuate anterior (școala de ucenici, școala de arte și meserii, școala profesională) sunt echivalate, conform Legii Învățământului, cu una sau mai multe clase de liceu.

Învățământul cu frecvență redusă este o formă de învățământ a cărei necesitate, utilitate și posibilitate de realizare derivă din dezvoltările recente din domeniul tehnologiilor educaționale și ale cerințelor pe piața forței de muncă. Învățământul cu frecvență redusă este un proces educațional modern și flexibil.

Forma de învățământ cu frecvență redusă reprezintă învățământul după planul de studii cu frecvența la zi. În această formă de învățământ se petrec toate activitățile din planul și programele analitice de învățământ cu frecvența la zi. În această formă de învățământ se studiază toate disciplinele în volumul determinat în planul de învățământ cu frecvența la zi (cu excepția disciplinei “Educația fizică”). În comparație cu învățământul cu frecvența la zi, la învățământul cu frecvență redusă la toate disciplinele și la toate activitățile, durata studiilor în școală este redusă, iar durata studiilor individuale este mărită. Acest fapt dă posibilitate elevilor să se încadreze parțial sau în program deplin în câmpul muncii.

 

Științe sociale

CNC
  • orientarea prioritară a educației spre dezvoltarea capacității de a percepe şi de a înţelege fenomenele sociale în dinamica lor
  • asigurarea dezvoltării unei personalități complexe prin formarea deprinderii de abordare inter-, pluri-, transdisciplinară a faptelor şi fenomenelor istorice, economice, sociologice, psihologice
  • facilitarea achizițiilor cognitive atât în domeniul științelor umaniste, cât şi în cel al științelor exacte
  • formarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare