Ce este învățământul dual?

Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic cu următoarele caracteristici specifice:

 • este organizat la inițiativa operatorilor economici interesați, în calitate de potențiali angajatori și partener de practică
 • asigură oportunități sporite de educație și formare profesională pe baza unui contract de parteneriat și a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici
 • operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor.

 

Croitor îmbrăcăminte după comandă

electric
 • realizează și transformă pe baza tiparelor produsele de îmbrăcăminte
 • folosește unelte manuale și mașini de cusut speciale
 • orientează reperele spre linia de fabricație, le coase, le asamblează, le lipește, le ornează, coase nasturele
 • cunoaște proprietățile materialelor și noile tehnologii în confecții

Dulgher – tâmplar – parchetar

electric
 • realizează toate structurile din lemn necesare în industria de construcţii (schele, cofraje, elemente componente ale acoperişului, pereţi, lambriuri, podele, pardoseli, etc.)
 • interpretează desenele tehnice
 • cunoaşte tehnicile de îmbinare

Tâmplar universal

electric
 • realizează, asamblează, întreţine şi execută renovarea produselor din industria lemnului
 • realizează mobile cu destinaţie şi structură diferită, uşi şi lucrări interioare
 • achiziționează echipamente şi materiale necesare pentru finalizarea produsului

Instalator instalații tehnico sanitare și de gaze

electric
 • știe să măsoare, să taie şi să îmbine conducte
 • realizează treceri prin ziduri şi planşee pentru conducte
 • montează conducte, utilaje, aparate de utilizare, accesorii
 • pune în funcţiune instalaţii, înlocuiește și repară conductele, îmbinările şi garniturile acestora
 • diagnostizează şi remediază defecţiunile constatate la toate tipurile de instalaţii, reglează presiunea apei

Preparator produse din carne și pește

electric
 • efectuează tranșarea, dezosarea și alegerea cărnii în vederea obținerii preparatelor din carne și pește
 • realizează operații specifice tehnologiei de obținere a produselor din carne și peste
 • respectă rețetele de fabricație a produselor din carne și pește
 • aplică normativele de protecția mediului și siguranța produselor alimentare

Operator la mașini cu comandă numerică

Pornirea mașinii, monitorizarea și gestionarea funcționării acesteia. Introducerea și scoaterea piesei de prelucrat, verificarea dimensiunilor acesteia. Gestionarea corectă a documentației legate de post. Respectarea normelor de protectie a muncii si a accidentelor.

electric

Subiecte de formare profesională:

 • tehnologie generală și operațiuni de lăcătuș;
 • desen tehnic și citire desen, cunoașterea materialelor, componentelor mașinii;
 • ansambluri, îmbinări;
 • cunoașterea mai multor controlere și mașini;
 • schimbarea sculei și măsurarea sculei.

Electrician auto

Depanarea echipamentelor electrice auto, lucrări de reparații la cablajele electrice, diagnosticare cu echipamente speciale și inspecție tehnică preventivă.

electric

Subiecte de formare profesională:

 • tehnologie de ultimă generație în energie electrică;
 • desen tehnic, cunoștințe materiale, componente ale mașinii;
 • ansambluri, îmbinări;
 • structura și funcționarea vehiculului;
 • dimensionarea echipamentelor electrice;
 • diagnosticare, reparatii;
 • conducerea unui vehicul, regulile de circulatie.