Ce este învățământul dual?

Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic cu următoarele caracteristici specifice:

 • este organizat la inițiativa operatorilor economici interesați, în calitate de potențiali angajatori și partener de practică
 • asigură oportunități sporite de educație și formare profesională pe baza unui contract de parteneriat și a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici
 • operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor.

 

Croitor îmbrăcăminte după comandă

electric
 • realizează și transformă pe baza tiparelor produsele de îmbrăcăminte
 • folosește unelte manuale și mașini de cusut speciale
 • orientează reperele spre linia de fabricație, le coase, le asamblează, le lipește, le ornează, coase nasturele
 • cunoaște proprietățile materialelor și noile tehnologii în confecții

Dulgher – tâmplar – parchetar

electric
 • realizează toate structurile din lemn necesare în industria de construcţii (schele, cofraje, elemente componente ale acoperişului, pereţi, lambriuri, podele, pardoseli, etc.)
 • interpretează desenele tehnice
 • cunoaşte tehnicile de îmbinare

Tâmplar universal

electric
 • realizează, asamblează, întreţine şi execută renovarea produselor din industria lemnului
 • realizează mobile cu destinaţie şi structură diferită, uşi şi lucrări interioare
 • achiziționează echipamente şi materiale necesare pentru finalizarea produsului

Instalator instalații tehnico sanitare și de gaze

electric
 • știe să măsoare, să taie şi să îmbine conducte
 • realizează treceri prin ziduri şi planşee pentru conducte
 • montează conducte, utilaje, aparate de utilizare, accesorii
 • pune în funcţiune instalaţii, înlocuiește și repară conductele, îmbinările şi garniturile acestora
 • diagnostizează şi remediază defecţiunile constatate la toate tipurile de instalaţii, reglează presiunea apei

Preparator produse din carne și pește

electric
 • efectuează tranșarea, dezosarea și alegerea cărnii în vederea obținerii preparatelor din carne și pește
 • realizează operații specifice tehnologiei de obținere a produselor din carne și peste
 • respectă rețetele de fabricație a produselor din carne și pește
 • aplică normativele de protecția mediului și siguranța produselor alimentare