Tehnician prelucrări pe mașini CNC

CNC
 • efectuează sarcini de dezvoltare a produselor şi a producţiei, de dirijarea procesului de producţie şi de asigurare a calităţii
 • realizează la indicaţia unui inginer, cu ajutorul unui software de proiectare, desene tehnice corespunzătoare tehnologiei de fabricaţie
 • programează linii de prelucrare automată, supraveghează şi operează acestea
 • cunoaşte construcţia utilajelor CNC și manevrarea lor, efectuează monitorizarea sistemelor de calcul de producţie automatizată
 • cunoaşte sistemul CAD/CAM şi îl folosește la prelucrarea controlată de calculator

Tehnician în automatizări

automatizări
 • proiectează și dezvoltă instalații de telecomunicații, electronice, de microunde, radiotehnice, de navigare și tehnică de calcul
 • furnizează indicații utilizatorilor despre aceste instalații și ocazional operează instalațiile
 • realizează măsurătorile necesare, testează comenzile și setează reglajele
 • organizează și dirijează întreținerea și repararea sistemelor

Tehnician mecatronist

CNC
 • utilizează echipamentele moderne de calculator, mașinile CNC, mașinile controlate PLC
 • eliberează și utilizează documentația tehnică
 • realizează măsurători mecanice, electromecanice, electrice
 • documentează rezultatele măsurătorilor
 • utilizează metode de evaluare computerizate
 • identifică și înregistrează funcționarea defectuoasă, defecțiunile

Tehnician electrician electronist auto

CNC
 • identifică instalaţiile electrice de pe automobil şi componentele acestora
 • specifică defectele posibile ale componentelor şi instalaţiilor electrice auto şi cauzele posibile ale apariţiei acestora
 • verifică şi măsoară utilizând tehnici şi tehnologii moderne
 • stabileşte diagnosticul
 • stabileşte procedeul tehnologic de reparare în funcţie de defecţiunea diagnosticată

Tehnician electrotehnist

CNC
 • este capabil să întocmească și să utilizeze documentația tehnică
 • realizează măsurări electrice
 • instalează și operează aparate electrice, transformatoare
 • operează rețele electrice
 • știe să aplice cele mai moderne tehnologii
 • este capabil să instaleze și să opereze instalațiile de control

Tehnician resurse naturale si protectia mediului

CNC
 • ţine în evidenţă datele de mediu, efectuează servicii de date
 • identifică sursele de poluare ale diferitelor tehnologii
 • înregistrează valorile naturale protejate şi zonele contaminate
 • participă la întocmirea proiectelor de mediu
 • supune evaluării analitice diferitele varietăţi de contaminaţii (apă, aer, sol) şi deşeuri
 • contribuie la acţiuni de protecţie a aerului, a apei şi a solului, contribuie la sarcini de gestionare a deşeurilor şi de tratare a apelor reziduale