Misiunea Liceului Tehnologic „Puskás Tivadar” – Sfântu Gheorghe

Liceul Tehnologic Puskás Tivadar, Sfântu Gheorghe este unica instituţie de învăţământ din zonă, care are posibilitatea de a răspunde la nevoile pieţei de muncă în domenii foarte importante, prezente în orice activitate economică a secolului XXI: automobile, electronică, mecatronică, automatizări, comandă numerică, industrie alimentară, industrie textilă, industria lemnului, utilizarea energiilor neconvenţionale, sănătate și asistență pedagogică.

Deviza școlii noastre pentru anul școlar 2021-2022

„Educaţia este cea mai puternică armă pe care voi o puteţi folosi pentru a schimba lumea.”

Nelson Mandela

Viziunea Liceului Tehnologic „Puskás Tivadar”- Sfântu Gheorghe

Viziunea reprezintă o stare ideală proiectată în viitor și care configurează o posibilă dezvoltare a școlii. Ea presupune pe termen lung șansele de dezvoltare ale școlii.
Viziunea școlii este de a deveni un model al formării și calificării profesionale a elevilor la nivelul standardelor europene:

„Un copil educat greșit este un copil pierdut.”

John F. Kennedy

Liceul Tehnologic Puskás Tivadar s-a înființat pe data de 1 septembrie, anul 1973 purtând denumirea de Liceu Industrial, în același timp cu întreprinderea I.A.M.E. și sub patronajul acesteia.

În anul școlar 1974-1975 funcționau deja 9 clase și 3 ateliere.

În anul 1976 s-a construit noua clădire a școlii, cea de azi, din investiția proprie a I.A.M.E., care, după planul original, trebuia să fie școala profesională a acesteia.

În anul 1978 s-a schimbat denumirea școlii în Grupul Școlar I.A.E.A.M.E., în perioada 1981-1990 instituția a purtat numele de Liceu Industrial nr. 1, iar începând cu anul 1990 școala poartă numele lui Puskás Tivadar.

La început școala profesională a avut o durată de un an și jumătate și elevii s-au putut înscrie după absolvirea clasei a X-a. Această formă de învățământ s-a desființat și începând cu anul 1990 a luat ființă școala profesională după absolvirea celor 8 clase cu o perioadă de școlarizare de trei ani.

Din anul 1990 a luat ființă în școala noastră și școala postliceală tehnologică cu o perioadă de școlarizare de doi ani.
Începând cu anul 1991 funcționa și școala de ucenici, cu o perioadă de școlarizare de doi ani care-i pregătea pe elevi în meseria de bobinator și în prelucrarea metalelor reci.
Din anul 1980 în școala noastră există și învățământ liceal seral.
Putem spune că anul 2000 a adus o schimbare de profil școlii noastre. Pe lângă specializările tradiționale electrice și mecanice am încercat să introducem și alte specializări care să corespundă noilor cerințe de pe piața muncii și care să atragă mai mulți elevi. Astfel, din anul 1999 am avut două clase liceale având profilurile de tehnician operator tehnică de calcul și de tehnician electrician electronist auto.
În clasele profesionale avem specializările de tinichigiu vopsitor auto și mecanic auto.
Începând cu anul 2010, în cadrul școlii noastre funcționează Școala Postliceală Sanitară, care oferă specializările de asistent medical generalist și asistent medical de farmacie.
În fiecare an organizăm zilele porților deschise pentru elevii de clasa a VIII-a din oraș și din provincie, când aceștia pot face cunoștință cu viața școlii noastre.
Din anul 2006 dispunem de o sală de conferință potrivită normelor EU care poartă numele de Jean Monet și care este potrivită ședințelor și conferințelor organizate cu diferite ocazii.
În anul 2014 s-au înființat trei terenuri de sport moderne ( handbal, tenis, baschet și o pistă de alergare). În anul 2015 s-a inaugurat noua clădire a atelierelor în care se regăsesc multe ateliere și săli specializate moderne (mecanică, CNC), precum și săli care prezintă resursele de energie inovatoare.
În toamna anului 2011, pe baza deciziei consiliului local, s-a alăturat școlii noastre Liceul Tehnologic Gámán János, iar din toamna anului 2017 și Liceul Tehnologic Kós Károly.