Asistent medical generalist

CNC
 • oferă îngrijiri medicale bolnavilor
 • monitorizează aspectele îngrijirii medicale inclusiv dieta și activitatea fizică (observarea bolnavilor, înregistrarea simptomelor, notarea și înregistrarea progreselor, etc)
 • administrează tratamente și medicamente la indicațiile medicilor
 • pregătește bolnavii pentru examinare
 • supraveghează starea pacientului
 • acordă îngrijiri pentru prevenirea complicațiilor în diferite afecțiuni
 • efectuează explorări funcționale și investigații paraclinice uzuale
 • dezvoltă și coordonează planuri de îngrijire medicală, instruiesc bolnavii și infirmierii etc.
 • comunică cu pacienții.

Asistent medical de farmacie

CNC
 • colaborează direct cu farmacistul licențiat îndeplinind sarcini cum ar fi prepararea medicamentelor prescrise pacienților(numară, măsoară, cântăresc, amestecă, etc) numerotarea tabletelor, împachetează și etichetează dozele, etc.
 • asigură stocul necesar de medicamente în farmacie
 • îndeplinește sarcini de casier, inventariază stocurile, distribuie medicamente, dă relații pacienților
 • utilizează calculatorul, verifică dacă informațiile din prescripții sunt corecte, completează formulare specifice, etc.
 • utilizează instrumentarul medical din farmacie în procese tehnologice

Asistent medical laborator

CNC
 • pregătește fizic și psihic pacientul în vederea recoltării
 • pregătește materialul necesar în vederea prelevării probelor și verifică condițiile de sterilitate a materialelor necesare recoltării
 • recoltează probele de laborator în ambulatoriu și la patul bolnavului, dacă este nevoie
 • acordă primul ajutor în situații de urgență (accidente produse în timpul recoltării)
 • efectuează analize de biochimie, hematologie (hemogramă, coagulare, TS, TC), pregătește materialele necesare și prelucrează probele de bacteriologie venite în regim de urgență, execută frotiul de citologie hematologică și din lichidele de puncție
 • pregătește reactivii, prepară materialele de control și depozitează toate materialele necesare conform cerințelor și normelor impuse de fabricant
 • efectuează controlul intern de calitate la analizele pentru care are competența și pregătirea necesară
 • este autorizat să lucreze cu următoarele echipamente: analizoarele de biochimie, hematologie, coagulare, aparatul de citit stripuri de urini din laborator
 • efectuează mentenanța internă a echipamentelor cu care lucrează
 • folosește metodele și tehnicile corespunzătoare de analiză – respectă procedurile specifice de lucru
 • cunoaște și utilizează programul sistemului informatic din laborator

Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică (CNC)

CNC
 • efectuează sarcini de dezvoltare a produselor şi a producţiei, de dirijarea procesului de producţie şi de asigurare a calităţii
 • realizează la indicaţia unui inginer, cu ajutorul unui software de proiectare, desene tehnice corespunzătoare tehnologiei de fabricaţie
 • programează linii de prelucrare automată, supraveghează şi operează acestea
 • cunoaşte construcţia utilajelor CNC și manevrarea lor, efectuează monitorizarea sistemelor de calcul de producţie automatizată
 • cunoaşte sistemul CAD/CAM şi îl folosește la prelucrarea controlată de calculator