Electrician Constructor

electric
 • stabileşte amplasarea echipamentelor electrice, instalează echipamentele şi sistemele cu comandă şi control
 • instalează unitatea de distribuţie, reţeaua electrică şi informatică, sistemele şi echipamentele de iluminat, respectiv sistemele de paratrăsnet
 • porneşte echipamentul fotovoltaic, întocmeşte reţeaua de cabluri pentru distribuţia industrială
 • repară sistemul electric al clădirii, repară şi întreţine echipamentele
 • leagă şi repară conexiunile comutatorului şi al unităţii de distribuţie
 • întreţine echipamentele electrice industriale; instalează şi operează transformatorul şi maşina rotativă DC şi AC; operează maşinile electrice

Mecanic auto

electric
 • verifică elemenetele componente (direcţie, sistem de frânare, motor, sistem de suspensie)
 • repară şi înlocuieşte piesele de schimb
 • realizează măsurători, în timpul verificării sistemelor maşinii
 • utilizează calculatorul în identificarea datelor, diagnosticare şi pentru rezolvarea sarcinilor administrative

Sudor

electric
 • pregăteşte piesa de lucru, porneşte aparatele necesare pentru lucru
 • efectuează lucrările de sudură şi tăiere
 • asigură ordinea de executare a lucrărilor

Mecanic agricol

electric
 • exploatează şi întreţine tractoarele şi maşinile agricole
 • realizează operaţiunile de cultivat, semănat, fertilizare sol, îngrijire a plantelor, de protecţie a acestora şi de recoltare
 • efectuează întreţinerea zilnică şi periodică a maşinilor, instalaţiilor agricole şi utilajelor forestiere, respectiv reparaţiile în ateliere mecanice

Tinichigiu vopsitor auto

electric
 • identifică și remediază defectele cadrului și caroseriei automobilelor
 • realizează protecția anticorozivă a caroseriei
 • sudează componentele caroseriei prin diferite procedee
 • realizează finisajul exterior al automobilului
 • stabilește procedeele, sculele, dispozitivele și materialele specifice vopsirii
 • vopsește automobilele