Pályázati felhívás

posted in: Hirek | 0

SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL

A támogatásra jogosultak:

 1. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BGA Vhr. ) 32/C. §-ában foglaltak szerint nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhetnek azon személyek, akikre a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya kiterjed az alábbiak szerint:
  1. azok a kiskorú gyermekek, akik a 2020/2021-es tanév kezdetétől Romániában működő akkreditált óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt,
  2. azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 2002. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Romániában működő, akkreditált, vagy működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat folytatják, és
   1. az alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják és Románia közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek,
   2. fakultatív vagy opcionális (választható tantárgyként) magyar nyelvű oktatásban részesülnek, és a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat,
   3. olyan sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú személyek, akik nem akkreditált nevelési és oktatási intézményben folytatnak magyar nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesülnek,
   4. olyan kiskorú személyek, akik sajátos nevelési igényeinek megfelelő – részben vagy egészben magyar nyelvű – nevelésben és oktatásban vesznek részt,
  3. azok a középiskolai tanulók, akik a 2020/2021-es tanév megkezdéséig tizennyolcadik életévüket betöltötték, de az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező képzésben részesülnek.
 2. A BGA Vhr. 32/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint hallgatói támogatásban részesülhet az a nappali tagozatos hallgató, aki Romániában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

További információk kaphatók az osztályfőnököknél vagy a https://bgazrt.hu/ webcímen.

NYILAS MISI TEHETSÉGTÁMOGATÓ EGYESÜLET ÖSZTÖNDÍJA

Olyan szülők/gyámok pályázhatnak, akiknek igazolhatóan jó képességű gyermeke a 2020/2021-es iskolai évben magyar nyelven tanult 6., 7., 8., 9. vagy 10. osztályban a romániai magyar közoktatásban (beleértve ebbe a szaklíceumi oktatást és a szakoktatást is!), és teljesíti az alábbi feltételeket:

 1. A család anyagi helyzete megnehezíti a gyermek továbbtanulását; az egy családtagra eső reális jövedelem nem haladja meg a havi nettó 1200 lejt.
 2. A szülő vállalja, hogy támogatás esetén legalább érettségiig (szakoktatásban tanulmányai befejezéséig) tőle telhetően biztosítja gyermeke továbbtanulását a romániai magyar közoktatásban.
 3. Csak olyan tanulók szülei pályázhatnak, akiknek gyermeke a most lezárult tanév végén legalább 8,50-es általánost ért el.

Kérjük, ne pályázzanak olyanok, akik rendezett, jó körülmények között élnek, mert ezzel visszaélnek a támogatók szándékával, és az igazán rászorulókat foszthatják meg a támogatástól.

További információk kaphatók az osztályfőnököknél vagy a http://www.nyilasmisi.ro/ webcímen.