Elballagtak a szakiskolások

posted in: Hirek | 0

Az építészeti, villanyszerelői, gépjárműszerelői, számítógép-vezérlésű szerszámgépkezelői, gáz- és vízvezeték-szerelői, állattenyésztési és kertészeti szakértői, hús- és halfeldolgozói, pék- és sütőipari, textiltermék-készítő és agroturisztikai szakokon 152 diák ballagott.

A csengő hangjára az iskolazászló mögött felsorakozó diákok végigvonultak a ballagók hagyományos útvonalán, gondolatban elbúcsúzván a megszokott, kedves helyektől, azoktól a helyszínektől, amelyek a három év alatt tanúi voltak felnőtté érésük folyamatának, őszinte barátságok, ismeretségek, tartós vagy röpke szerelmek kialakulásának. Névsorolvasás után a hagyományos búcsúztatók és útravalók hangzottak el.

Elsőként Szőke Annamária, a Puskás Tivadar Szakközépiskola igazgatója köszöntötte az ünneplő közösséget, beszédében hangsúlyozta a szakma becsületét, a jól képzett szakemberek iránti növekvő igényt, arra bíztatva a végzősöket, bárhová is vezérelje őket a sors, becsülettel állják meg helyüket, kamatoztassák az évek során megszerzett tudást, legyenek megelégedett emberek a magánéletben és a szakmában. Örömmel tudatta, hogy a végzősök közül nagyon sokan már munkába álltak, többségük azoknál a cégeknél helyezkedtek el, ahol diákéveik alatt gyakorlatoztak.

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere üzenetét Lakatos László tanácstag tolmácsolta, aki egyúttal átadta az önkormányzat díját az évfolyamelsőnek, Bartos Gréta Abigél XI. G osztályos tanulónak. A tanfelügyelőség részéről Bokor Attila szaktanfelügyelő látta el útravalóval a ballagókat, majd a sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztény Alapítvány gyermek- és családsegítő központjának vezetője, Torma Vera ösztönözte őket a boldog, kiegyensúlyozott életre, amihez egészségre, pénzre, családra és barátokra van szükség.

A hagyományos sorrendet követve vegyes érzésekkel búcsúzott a végzősök nevében Tamás Adrienn Szeléna XI. E osztályos diáklány, aki a múló idő fölött elmélázva csalt könnyeket a szemekbe, de szavain átütött a jövőre való felkészülés kíváncsisága, öröme is. A búcsúzás eme kettős érzését próbálta vidámsággal fűszerezni Máté Ákos, aki a kisebb diákok nevében búcsúztatta a ballagókat, felelevenítve a vidám diákéveket, diákcsínyeket. A hagyományos szalagtűzés, kulcsát­adás momentuma után Szőke Annamária igazgatónő kézbesítette a Puskás Tivadar Műszaki és Tudományos Alapítvány díját Sánta Dénes XI. D osztályos tanulónak, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége díját pedig Szabó Tímea vehette át. Kovács Levente kökösi református lelkész áldása után a ballagási ünnepség az iskola himnuszával zárult: „…Magunkkal visszük / a szakmát, a tudást, / és büszkén hirdetjük: / éljen a puskásos diák!”

Czibak Emília