INFORMAȚII SELECȚIE MOBILITATE SHORT TERM, MONTIJO, PORTUGALIA

posted in: Hirek | 0

Organizarea probelor de selecție

 1. 31.03.2022 – Ora 14.00 –16.00 susținere interviu la limba engleză pentru testarea competențelor de comunicare în limba engleză, față în față / ONLINE, după caz.
 2. 01.04.2022 – Ora 13.00 –15.00 susținere probă practică pentru testarea competențelor profesionale, laborator /ONLINE după caz.
 3. 04.04.2022 – Verificare și notare dosare de candidatură pe bază de fișa de evaluare + interviu.
 4. 04.04.2022 – Centralizarea datelor de la toate probele incluse în procesul de evaluare și stabilirea punctajelor individuale finale.
 5. 04.04.2022 – Afișarea rezultatelor procesului de evaluare.
 6. 04.04.2022 – Depunerea eventualelor contestații.
 7. 05.04.2022 – Analiza și soluționarea contestațiilor.
 8. 05.04.2022 – Afișarea rezultatelor finale.

Criterii de selecție a candidaților la MOBILITATILE PE TERMEN SCURT

 1. Nivel de competențe lingvistice – limba engleză – verificat prin interviu la limba engleză susţinut fața în față/ online, dupa caz – 30 pct. ( N1) ;
 2. Nivel de competenţe de specialitate (profesionale ) – verificat prin proba practica de stabilire a competentelor în specialitatea relevantă pentru proiect – 30 pct (N2);
 3. Competente transversale necesare integrarii cu succes in stagiu: verificarea referințelor și altor informații furnizate de candidat pentru a aprecia relevanta scrisorii de motivație față de obiectivele proiectului, rezultate obținute la învățare, recomandarea dirigintelui, implicarea în viața școlii rezultată din exp./activități descrise în CV, obținere de premii la concursuri + referiri la oportunități reduse – 35 +5 pct (N3)

Calculul punctajelor individuale
Nota finala=(2*(30*(N1+N2))+40*N3)/100

Documente obligatorii pentru dosarul de candidatură:

 1. Cerere/ Formular de înscriere disponibil la adresa: ……………., listat
 2. CV Europass în limba română completat şi listat de pe site-ul oficial Europass https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=ro&previous=https://europa.eu/europass/en
 3. Scrisoare de intenție, care să conţină motivarea dorinţei de participare, obiectivele de formare urmărite și rezultatele așteptate; se crează online la adresa https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cover-letter-editor?lang=ro , se salvează și apoi se încarcă
 4. Acord scris al părinților cu privire la participarea la proiect – în cazul elevilor minori (Anexa 3).
 5. Recomandarea profesorului diriginte / profesorului de specialitate.
 6. Copie xerox (vizibilă) după CI candidat.
 7. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, care să ateste că este clinic sănătos și apt pentru a călători și a desfășura stagiul de pregătire practică
 8. Adeverință elev, clasa, calificarea eliberată de secretariat
 9. Documente doveditoare pentru încadrarea în categoria persoanelor cu mai puține oportunități