Megemlékezés

posted in: Hirek | 0

Puskás Tivadar születésének 175. évfordulója alkalmából, szeptember 25-27 között, iskolánk kilencedikes diákjai érdekes, vetítettképes előadáson vettek részt, amelyen Csáki Ernő, villamosmérnök, nyugalmazott hírközlési katonatiszt, az iskola volt oktatója, Puskás Tivadar életéről és munkásságáról beszélt iskolánk legfiatalabb diákjainak.

A kiselőadás után a diákok meglátogathatták a Puskás Tivadar Hírközlési Kismúzeumot, amely a névadó mérnök-feltalálónak állít emléket, bemutatja a híradás és a háromszéki rádióamatőr mozgalom történetét, Sepsiszentgyörgy posta- és távközléstörténetét, a sepsibodoki katonai egység hírközlő részlegének berendezéseit.

175 éve született Puskás Tivadar, iskolánk névadója

„Üdvözöljük Budapest lakosságát. Üdvözöljük olyan szokatlan módon, mely páratlan a világon. Üdvözöljük az első várost, amelyből a telefonhírmondó az egész világon győzedelmes útjára indul.” Ezekkel a szavakkal kezdte meg adását a vezetékes telefonhálózatra épülő „beszélő újság”, a rádió előzménye, a telefonhírmondó, Puskás Tivadar találmánya. Puskás Tivadar, Európa első telefonközpontjának megalkotója, a telefonhírmondó feltalálója, 1844. szeptember 17-én született Pesten. A modern kor információ-robbanásának előfutáraként tisztelhetjük emlékét, a telefonhírmondó ugyanis óriási lépést jelentett a hírszolgáltatásban azzal, hogy mint információhordozó eszközt alkalmazta a telefont. Puskás Tivadar ötlete és a műsorszolgáltatás megvalósulása mintegy negyedszázaddal megelőzte a műsorszóró rádiót.

Gyermekkor

Ősei Csíkból származtak, apja, ditrói Puskás Ferenc hajózási vállalkozó, édesanyja Agricola Mária volt. Tivadar a házaspár első gyermekeként jött a világra, katonás fegyelemben nevelkedett. Gyermekkorában korán kitűnt páratlan képességeivel, éles logikájával, ami különösen a matematikában mutatkozott meg. 1854-ben kezdte meg gimnáziumi tanulmányait Budán, majd Bécsben a Theresianumban és Pesten a Műegyetemen tanult. Kalandozó és vállalkozó kedve nem hagyta, hogy sokáig egy helyben üljön Angliától, Erdélyig, Bécstől New Yorkig, mindenhol megfordult. New Yorkba meggyőzte Edisont hogy egy a távíróközpontokhoz hasonló központ segítségével tetszőleges számú személy egyidejűleg használhatja a telefont. Vezetésével épült a párizsi és budapesti telefonközpont. Puskás Tivadar elvei szerint valósultak meg az első telefonközpontok Bostonban is. 1879-ben hazatért, és öccsével, Puskás Frenccel megkezdte a monarchia területén a telefonközpontok felépítését. 1881. május 1-jén helyezték üzembe Magyarország első telefonközpontját, mely Budapesten nyílt meg, és kezdetben 25 felhasználó számára biztosította a telefonálás lehetőségét.

Telefonhírmondó, mint a broadcasting őse

A telefonhírmondót Puskás Tivadar találta fel és szabadalmaztatta, Budapesten működött a világon először. A telefonhírmondó egy telefonokból álló, központi egység köré szervezett találmány, jóval nagyobb jelentőségű, mint a telefonközpont. Ez volt az eddig ismert első elektronikus hír- és műsorszolgáltató közeg a világon, a rádió és az internet őse. 1893. február 15-én szólalt meg először a telefonhírmondó.

A feltaláló Puskás Tivadar alig egy hónapig vezethette a vállalkozást, mivel 1893. március 16-án, a Hungária Szállóbeli lakásán szívrohamban meghalt. Halálának hírét az általa megalapított telefonhírmondó repítette világgá.