ROSE-program – Középiskolai oktatási program

A ROSE-program célja a középiskolás tanulók iskolaelhagyási arányának csökkentése, a tanulmányi eredmények javítása és a sikeresen érettségizők arányának növelése.

A program keretén belül szervezett tevékenységek az elsődleges célcsoport szükségleteinek próbálnak megfelelni, az iskolában olyan befogadó, közvetlen környezetet biztosítva a tanulóknak, melyben a tanár-diák kapcsolat kevésbé formális, a különböző tevékenységek pedig változatosak és vonzóak a diákok számára.

A program nemcsak a tanulók és tanárok csapatmunkáját erősíti, nemcsak a diákok tanulási folyamatban való aktív részvételét segíti elő, hanem a szülők támogatását is bevonja a kitűzött célok elérése érdekében.

A program tevékenységei az iskolai és érettségi tanterveknek megfelelő kompetenciák fejlesztésére irányulnak, a tanulási sikertelenség arányának csökkentését célozva meg. Az iskolai kudarc az egyik legfontosabb oka az alacsony év végi és érettségi átmenési aránynak, valamint a magas hiányzási és iskolaelhagyási mutatóknak.

 

A sepsiszentgyörgyi szakoktatásban résztvevő tanulók gyakorlati környezetének létrehozása

Projektünk célja a munkahelyen megszervezett szakoktatási program biztosítása 150, sepsiszentgyörgyi tanintézményben, mechanika, villamosság és autószerelő szakon tanuló diák számára.

A projekt partnerei: a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (a helyi vállalkozókat képviselő szervezetként), Kristo SRL, a Sepsiszentgyörgyi AutóSzerelők Egyesülete (SASZE), Ariadne Impex SRL, “Pukás Tivadar” Művelődési, Műszaki-Tudományos Alapítvány.