Proiectul privind învățământul secundar
Romanian Secondary Education Project – ROSE

ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.

Activitatea își propune să răspundă nevoilor exprimate de beneficiarii proiectului, de a transforma liceul într-un mediu primitor, unde relația dintre elevi și profesori să fie mai puțin formală și unde activitățile sunt mai atractive și mai diversificate.

Activitatea va ajuta nu doar elevii și profesorii să lucreze în echipă, iar elevii să fie implicați în propriul proces de învățare, dar va permite și atragerea sprijinului părinților pentru atingerea obiectivelor stabilite.

Activitatea își propune să favorizeze formarea și perfecționarea competențelor socilicitate de programele școlare și de programele de bacalaureat, pentru a reduce situațiile de eșec școlar, care favorizează absenteismul și promovabilitatea redusă la finalul anilor școlari si la examenul național de Bacalaureat.

 

Proiectul Crearea mediului de practică pentru elevii din învățământul profesional din localitatea Sfântu Gheorghe.

Proiectul nostru denumit “Crearea mediului de practică pentru elevii din învățământul profesional din localitatea Sfântu Gheorghe” vizează organizarea de programe de practică la locul de muncă pentru 150 de elevi din cadrul unităţilor de învăţământ cu specializarea mecanică, electrică şi auto, din Municipiul Sfântu Gheorghe.

Proiectul include ca parteneri: Camera de Comerţ şi Industrie Covasna (ca organizaţie reprezentativă pentru mediul de afaceri local), Kristo SRL, Asociația Serviciului Auto din Sfântu Gheorghe (ASASF), Ariadne Impex SRL, Fundația Culturală Technico-Științifică ”Puskás Tivadar” ce şcolarizează pentru cele 3 specializări.