PROFIL ȘI LOCURI

 1. Secția română:
  • Tehnician operator pe mașini cu comandă numerică – 1 ani, 28 de locuri
 2. Secția maghiară:
  • Asistent medical generalist – 3 ani, 28 de locuri
  • Asistent medical de farmacie – 3 ani, 28 de locuri

Disciplina şi tematica probei scrise:

 1. Pentru domeniul tehnic, calificările profesionale ale domeniilor mecanică, electric, electronică automatizări şi transporturi: disciplina: Matematică, tematica: conform programelor şcolare ale claselor liceale, clasele a XI-a şi a XII-a pentru anul şcolar în curs
 2. Pentru domeniul: sănătate şi asistenţă pedagogică: disciplina: Anatomia şi fiziologia omului, tematica: conform programei şcolare a clasei a XI-a, pe baza manualelor şcolare aprobate de MEC pentru anul şcolar în curs, capitolele: Sistemul digestiv, sistemul respirator, sistemul circulator şi sistemul excretor, sistemul reproducător.

Înscrierea va avea loc în perioada 29,30,31 iulie și 1,2,5,6,7,8,9 august 2024

Clădirea A, etajul I, sala nr. 106

Program: Luni – vineri 11:00 – 14:00

ACTE NECESARE pentru înscriere la Școala Postliceală:

 • cerere de înscriere de la secretariat
 • certificat de naștere – copie
 • certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie
 • actul de identitate – copie
 • diplomă de bacalaureat (pentru cei care au dat examenul de BAC și posedă diplomă) ori diplomă de absolvire a liceului (pentru cei care nu au dat examen de BAC) – copie
 • foaia matricolă pentru clasele IX-XII
 • adeverință de la medicul de familie
 • țiplă plastic