Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele acte:

 • cerere de înscriere de la secretariat
 • certificat de naștere – copie
 • certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie
 • actul de identitate – copie
 • diplomă de bacalaureat (pentru cei care au dat examenul de BAC și posedă diplomă) ori diplomă de absolvire a liceului (pentru cei care nu au dat examen de BAC) – copie
 • foaia matricolă pentru clasele IX-XII
 • adeverință de la medicul de familie
 • țiplă plastic

Disciplina şi tematica probei scrise:

 1. Pentru domeniul tehnic, calificările profesionale ale domeniilor mecanică, electric, electronică automatizări şi transporturi: disciplina: Matematică, tematica: conform programelor şcolare ale claselor liceale, clasele a XI-a şi a XII-a pentru anul şcolar în curs
 2. Pentru domeniul: sănătate şi asistenţă pedagogică: disciplina: Anatomia şi fiziologia omului, tematica: conform programei şcolare a clasei a XI-a, pe baza manualelor şcolare aprobate de MEC pentru anul şcolar în curs, capitolele: Sistemul digestiv, sistemul respirator, sistemul circulator şi sistemul excretor, sistemul reproducător.

POSTLICEAL

Nr. crt.DomeniulCalificareaLimba de predareDurataNr. locuri
1.MecanicăTehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică (CNC)română1 an28
2.Sănătate și asistență pedagogicăAsistent medical generalistmaghiară3 ani56

PROGRAM DE ÎNSCRIERE – CLĂDIREA A, ETAJ I., SALA  A106, PERIOADA 31 IULIE – 11 AUGUST 2023

 • LUNI – VINERI 11:00-14:00