Conținutul dosarului de candidatură pentru mobilitate lungă Erasmus+

posted in: Noutati | 0

Perioada de stagiu este 01.08 – 29.10.2022, Lisabona, Portugalia

Documente obligatorii:

  1. Cerere/ Formular de înscriere listat
  2. CV Europass în limba română completat şi listat de pe site-ul oficial Europass , https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=ro&previous=https://europa.eu/europass/en
  3. Scrisoare de intentie care să conţină motivarea dorinţei de participare, obiectivele de formare urmărite si rezultatele așteptate; se creaza online la adresa https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cover-letter-editor?lang=ro ,se salvează și apoi se încarcă
  4. Acord scris al părinților cu privire la participarea la proiect -in cazul elevilor minori (Anexa 3).
  5. Recomandarea profesorului diriginte/ profesorului de specialitate.
  6. Copie xerox (lizibilă) după CI candidat.
  7. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să ateste că este clinic sănătos și apt pentru a călători și a desfășura stagiul de pregătire practică
  8. Adeverința elev, clasa, calificarea eliberată de secretariat
  9. Documente doveditoare pentru încadrarea în categoria persoanelor cu mai puține oportunități.